BRF VÄKTAREN

NORRTÄLJE

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Väktaren

Föreningens historia


Det första konstituerande sammanträdet hölls den 25 mars 1957.
Närvarande var herrarna Olof Jernström, Anton Ekström, Gösta Grandert, John Dahlqvist samt Arne Göthe.
Där beslutade de närvarande enhälligt att bilda en bostadsrättsförening med namnet
Bostadsrättsföreningen Väktaren.
På sammanträdet beslutades även att en tomt i kv. Väktaren skulle inköpas.
I protokollet står även att Norrtälje stad hade framfört önskemål om att 15 pensionärslägenheter skulle uppföras i bebyggelsen.
Så blev fallet och Norrtälje Kommun äger fortfarande lägenheterna.

Den 11 april 1957 erhölls det första registreringsbeviset från Länsstyrelsen.

Entreprenadkonraktet att utföra nybyggnad av fem stycken bostadshus i kv. Väktaren, undertecknades den 20 oktober 1957. Byggherre var Bostadsrättsföreningen Väktaren och entreprenör var Karl Johanssons Byggnads AB.
Arkitekter för fastigheterna var E.O Holmberg och Tore Wirke.


Arbetet med att bygga husen påbörjades den 23 oktober 1957.
Husen på Frötunagatan 16, Stegelbäcksgatan 12 och Lundmansgatan 11 var inflyttningsklara den 1 oktober 1958.
Den 1 mars 1959 var det klart på Stegelbäcksgatan 14 och Lundmansgatan 13.

Kontraktssumman för entreprenaden var totalt 5 015 000 kronor.
Byggkostnad 4 522 000 kr.
Planerings, krediter och lagfartskostnader 192 000 kr.
Konsultarvoden 146 000 kr.
Tomtkostnad 155 000 kr.

Den 4 februari 1960 hölls det första årsmötet.
Då överlämnades även fastigheterna från KJ Bygg till BRF Väktaren
53 medlemmar var närvarande.

2014